www.sonhestesenter.no © 2012 

Våre tilbud

   

 Kurstilbud

 • Knøttekurs        
 • Hestekurs      
 • Voltige        
 • Helgekurs
 • Shettiskurs
 • Sprang
 • Kjøring
 • Sommerkurs
 • Ponnikurs
 • Dressur
 • Enkelttimer
 • Påskekurs

Spesialtilpasset trening, pussebevis for de minste og rideknappen (i alt 5 grader) er også en del av kurstilbudet vårt.

 Drop-in

I helgene er det mulig å være med på drop-in ridetime.

Lørdag og Søndager
Kl. 11.00 - 12.00 - Nybegynnere
Kl. 12.00 - 13.00 - Øvede ryttere

Barn som rir shetlandsponni må være i følge med en voksen.
Barn som rir større hester ledes av en instruktør.

Møt opp i god tid før timen starter. (Ca. 20 minutter)

 Turridning

I helgen er det mulig å ta med familien på ridetur i naturskjønne
omgivelser i Son. Rundt ridesenteret har vi tilrettelagt flere
kilometer med ridetraséer og dette er noe som er under stadig
utvikling.

På hestesenteret har vi shetalndsponnier for de minste og et
bredt utvalg med ponnier og hester for ungdommen og de voksne.

 Terapiridning

Son Miljøhestesenter har et godt tilbud til funksjonshemmede. Hos oss kommer barn og voksne i alle aldre for å ri og omgås med hestene. De fleste funksjonshemmede har et stort utbytte av ridningen og kontakten de får med hestene. Erfaring viser at ridningen sikrer bedre mobilisering, stabilitet og balanse hos de funksjonshemmede.

I ridehallen har vi hjelpemidler som benyttes ved av og påstigning, for de som måtte trenge det. Ridningen foregår i trygge omgivelser med fysioterapeut og instruktør tilstede.

 Diverse aktiviteter